רהט מרכז מסחרי, מול עיריית הנגב
08-611-6463
08-611-6461