בניין ענקוד אל-כרמל - מעל בנק לאומי

04-8395650
04-8395650